Glórtha Ciotacha | Awkward Voices Podcast Artwork Image

Glórtha Ciotacha | Awkward Voices

Glór na Móna

‘Glórtha Ciotacha’ - Ag Samhlú Domhan Úr - sraith dátheangach Ghlór na Móna le haíonna iomráiteacha a bhfuil saineolas acu sa stair, sa pholaitíocht, san fhealsúnacht, sa tsochtheangeolaíocht agus araile | ‘Awkward Voices’ - Imagining a New World - Glór na Móna’s bilingual podcast with prominent activists, writers and academics covering history, politics, philosophy, sociology, sociolinguistics, health and environment.

Episodes